kncvtbsurvey
Disclaimer    Afkortingen en definities
laatste update:   november 2014
tbc-online is een gemakkelijk instrument voor het opzoeken van gegevens over het vóórkomen van tuberculose in Nederland. Het is bedoeld voor professionals, studenten, wetenschapsjournalisten en andere geïnteresseerden. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van het Nederlands Tuberculose Register (NTR) en worden ten behoeve van tbc-online beschikbaar gesteld door de afdeling Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten van het Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM-CIb).

Meer gedetailleerde informatie en een beschrijving van de achtergrond gegevens kunt u vinden in het surveillancerapport Tuberculose in Nederland (TiN) van KNCV Tuberculosefonds.

Het meest recente rapport 'TiN 2011' kunt u van deze site downloaden. Het bestand 'Figuren en tabellen behorend bij Tuberculose in Nederland 2011 surveillancerapport' hier downloaden.

Op dit moment (2014) wordt gewerkt aan het rapport met diagnostische gegevens van het aantal patiënten van het voorgaande kalenderjaar (2013) en met een update van de gegevens mbt behandelresultaat van de 2 jaren daaraan voorafgaand (2010 en 2011).

In deze webapplicatie treft u de kerngegevens over tuberculose meldingen en meldingen van latente tuberculose infecties aan het NTR. Ook kunt u epidemiologische gegevens met betrekking tot tuberculose vinden over Nederland (provincies en steden, vanaf 2001) en Europa (vanaf 1995).

Als laatste biedt deze site u wereldwijde landen informatie waar u de incidentie van tbc van een land vindt, waar u per land kunt zien voor welke immigrantenkinderen onder 12 jaar wordt geadviseerd BCG te vaccineren, voor welke landen er vervolgscreening geadviseerd wordt of in geval van reizen geadviseerd wordt te vaccineren.

Deze landen informatie is gebaseerd op informatie van de WHO (rapport 2012, schatting over diagnosejaar 2011). Daarnaast is bij elk land informatie weergegeven met betrekking tot (MDR)resistentie en HIV prevalentie.