kncvtbsurvey
Disclaimer    Afkortingen en definities
laatste update:   December 2023
tbc-online is een gemakkelijk instrument voor het opzoeken van gegevens over het vóórkomen van tuberculose in Nederland. Het is bedoeld voor professionals, studenten, wetenschapsjournalisten en andere geïnteresseerden. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van het Nederlands Tuberculose Register (NTR) en worden ten behoeve van tbc-online beschikbaar gesteld door de afdeling Epidemiologie en Surveillance van het Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM-CIb).

Het meest recente rapport 'TiN 2022' kunt u hier downloaden. Voor verdere informatie kunt u terecht op de tuberculose pagina van het RIVM.

In deze webapplicatie treft u de kerngegevens over tuberculose meldingen en meldingen van latente tuberculose infecties aan het NTR. Ook kunt u epidemiologische gegevens met betrekking tot tuberculose vinden over Nederland (provincies en steden, vanaf 2001). Uitgebreide gegevens over het voorkomen van tuberculose in Europa, vindt u in de web applicatie van ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

Als laatste biedt deze site u wereldwijde landen informatie waar u de incidentie van tbc van een land vindt, waar u per land kunt zien voor welke immigrantenkinderen onder 12 jaar wordt geadviseerd BCG te vaccineren, voor welke landen binnenkomstscreening geldt of vervolgscreening geadviseerd wordt of in geval van reizen geadviseerd wordt te vaccineren.

Deze landen informatie is gebaseerd op schattingen van de WHO. Daarnaast is bij elk land informatie weergegeven met betrekking tot (RR/MDR) resistentie en HIV prevalentie.