Jaarlijks brengt KNCV Tuberculosefonds / RIVM de "Landenlijst tbc-screening en vaccinatie" uit.

Deze lijst geeft advies ten aanzien van BCG vaccinatie voor kinderen 0-12 jaar, binnenkomstscreening en vervolgscreening van immigranten en ten aanzien van reizigers. Ook zijn resistentie gegevens (MDR) en HIV gegevens toegevoegd.

Let op: een advies verandert pas nadat een trend in incidentie in een land meer dan 2 aaneengesloten jaren dezelfde richting laat zien. Gedetailleerde informatie aangaande BCG beleid en toepassing per land is te vinden op www.bcgatlas.org.

Download de "landenlijst tbc-screening en vaccinatie 2021" als pdf bestand of als Excel bestand. Indien de bestanden niet direct worden gedownload in uw browers, kunt u via rechtermuis klik "link opslaan als" de bestanden downloaden.

Laatste update: April 2021

BRONVERMELDING

WHO Global Tuberculosis report 2019
WHO Global TB database
WHO Global Health Observatory TB Data Repository

HIV prevalentie
< 0,1
0,1 - < 0,5
0,5 - < 1
1 - < 5
5 - < 15
> 15
onbekend

ZOEKEN IN DE LANDENLIJST