Elke 3 jaar brengt het RIVM de "Landenlijst tbc-screening en vaccinatie" uit.

Deze lijst geeft advies ten aanzien van BCG vaccinatie voor kinderen 0-12 jaar, binnenkomstscreening en vervolgscreening van immigranten en ten aanzien van reizigers. Ook zijn resistentie gegevens (RR/MDR) en HIV gegevens toegevoegd.

Let op: een advies verandert pas nadat een trend in incidentie in een land meer dan 2 aaneengesloten jaren dezelfde richting laat zien. Gedetailleerde informatie aangaande BCG beleid en toepassing per land is te vinden op www.bcgatlas.org.

Download de "landenlijst tbc-screening en vaccinatie 2023" als pdf bestand of als Excel bestand. Indien de bestanden niet direct worden gedownload in uw browers, kunt u via rechtermuis klik "link opslaan als" de bestanden downloaden.

Laatste update: September 2023

BRONVERMELDING

WHO Global Tuberculosis report 2022
WHO Global TB database
WHO Global Health Observatory TB Data Repository

Vervolgscreening
Nee
Ja

ZOEKEN IN DE LANDENLIJST